Chatform logo

Online enquêtes met Chatform

Chatform is een platform dat toelaat snel online enquêtes te maken en deze om te zetten naar een conversatie. De chatbot zal vragen stellen aan gebruikers en de antwoorden opslaan. De opgestelde vragenlijsten kunnen gepubliceerd worden op meerdere messaging platformen, en op websites, om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

Je kan de service terugvinden op hun website.